SWOT OSOBOWY
inż. Klaudia Kokoć

Silne i Słabe Strony Osobowości

SWOT Prawdę Ci Powie

W firmie auditorskiej każdy pracownik podaje się corocznemu auditowi rozwoju osobowego oraz zawodowego.

Badanie jest oparte na wskaźnikach KPIs związanych z badaniami osobowości wykorzystując dorobek amerykańskich uniwersytetów.

Na ocenę składają się badania psychologiczne o podłożu osobistym oraz w korelacji z czynnościami zawodowymi. Wynik ma na celu zobrazowanie wyników w kluczowych kategoriach oceny. Rozwój intelektualny i zawodowy corocznie ujawnia zmienne rok do roku wyniki w danych kategoriach. 

Przedstawiam fragment wyników analizy SWOT