CHRONOMETRAŻ ZAWODOWY
inż. Klaudia Kokoć

Krótka historia człowiecza

Pierwsze kroki zawodowe
 1. Rozpoczęłam rozwój zawodowy kształcąc się teoretycznie i praktycznie w zawodzie ekonomii oraz analityka finansowego.
 2. Jednakże, chciałam więcej i więcej wiedzy uzyskać. 
 3. Postawiłam na Uniwersytet Jagielloński, pracując jednocześnie na utrzymanie w Krakowie.
 4. Zaczęła kształtować się moja pasja i dorosłość.
 5. Stałam się studentką Społecznej Akademii Nauk na wydziale Architektury.
 6. Jednocześnie podjęłam pracę w Izbie Skarbowej w Warszawie – urzędniczy tryb nie był dla mnie.
 7. Zatrudniałam się w firmach zagranicznych o profilu inżynieryjnym i tu odkryłam moje powołanie.

cdn. poniżej

Zawsze do przodu
 1. Zatrudniłam się w firmie Auditorskiej w zakresie systemów, rozwiązań  jakościowych, norm oraz systemów zwinnego zarządzania z doprowadzeniem do ekspansji rynkowych Przedsiębiorstw na kraje unijne i zamorskie, np. takie jak  USA, Kanada, Japonia, Australia.
 2. Zaczęłam od administracyjnego stanowiska pracy.
 3. Zdobywałam szlify w kontencie inżynierii jakości, ekspansji rynkowej oraz zarządzania projektami.
 4. Pozyskiwałam fundusze unijne na realizowane projekty.
 5. To był czas w którym zrozumiałam, że Inżynieria Jakości oraz Ekspansja Rynkowa oparta o jakość, innowacyjność jest przyszłością każdego Przedsiębiorstwa.
 6. Rozpoczęłam studia na Wyższej Szkole Menadżerskiej o kierunku „Zarządzanie i Inżynieria Produkcji” w ramach specjalizacji „Systemy Zarządzania Jakością w Procesach Wytwórczych”.
 7. Cóż jest wykształcenie jak nie towarzyszy temu działaniu praktyka?
 8. Zatrudniłam się w zespole przedsiębiorstw zajmujących się inżynierią oraz docelowo dużymi instalacjami gazowymi realizującymi projekty transferu medium energetycznego.
 9. Wykonywałam docelowo pracę inżyniera zanim stałam się nim z tytułu nabytego tytułu.
 10. Otrzymałam tytuł inżyniera w roku 2022.
 11. Dokończyłam swoją publikację naukowo-techniczną podsumowującą lata doświadczeń i nauki oraz wydałam ją nakładem (obecnie znajduje się ona w repozytorium Narodowej Biblioteki Narodowej otrzymując numer ISBN). 
 12. Przeniosłam swoje ognisko rodzinne z mazowieckiego do zachodniopomorskiego.
 13. Idę dalej i tym razem także mam dużo więcej do zaproponowania od Siebie ……….. 

Klaudia Kokoć