Audit VDA6.3 IATF ISO16949
inż. Klaudia Kokoć

Audit VDA 6.3 + Więcej

Audit Jakości VDA6.3 dla Branży Motoryzacyjnej

Audit VDA 6.3 dla dostawców do branży motoryzacyjnej jest kompleksowym podejściem do kwalifikacji dostawców poprzez kwantyfikowany poziom jakości produkcji i procesów w przedsiębiorstwa wytwórczych.

Przedsiębiorstwa chcąc współpracować w zakresie B2B z innymi w branży motoryzacyjnej powinny poddawać się okresowemu sprawdzeniu poziomu utrzymywanej jakości.

W moim przypadku warsztat pracy nie tylko spełnia wymagania IATF AIAG ISO 16949 ale także wyczerpuje wymagania nadzoru standardów obowiązujących w logistyce, przepływie materiałów oraz informacji, a także procesów ustalonych dla HR (Human Resources) oraz normach takich jak norma środowiskowa, BHP, zarzadzania ryzykiem, zarządzania bezpieczeństwem informacji, zarządzania ciągłością działania oraz spełnia ramy implikowanych do Podmiotu zasad etycznych.      

Fragment wyniku Auditu przedstawiony jest w formie interaktywnej – nie jest obrazem.

Instrukcja;

ZACHĘCAMY DO WŁĄCZENIA TRYBU PEŁNEGO EKRANU (ikona <–>)

– zalecane jest korzystanie z szybkiego łącza internetowego,

– strzałką w prawo można wybrać tryb pełnoekranowy (komfort użytkowania),

– pierwsza strona to może być strona nawigacji lub znajduje się na niej przycisk do dalszych stron,

– po najechaniu kursorem na strony i wyborze (1 z X – jeśli dotyczy) podświetlą się nazwy stron (kliknięcie w tytuł przenosi do wybranej strony),

– najechanie kursorem na dane wyświetlane na wykresach dodatkową legendę,

– wybór pozycji do filtrowania odbywa się poprzez wybranie przycisków filtrów znajdujących się po lewej stronie,

– klikając na „dane” na wykresie – filtrujemy tę pozycję (mogą pojawić się też inne dodatkowe dane),

– jeśli chcemy wrócić do widoku przed kliknięciem na „dane” – wystarczy ponownie kliknąć daną „dane”, odznaczyć przycisk filtrów lub nacisnąć ikonę „Resetuj” jeżeli jest dostępny (reset anuluje wszystkie filtry na danej stronie).