VDA 6.3 Audit Motoryzacyjny

VDA 6.3 Audit Standardu Motoryzacyjnego

Skrót VDA oznacza – Verband der Automobilindustrie.

VDA 6.3 definiuje oparty na procesach standard auditu służący do oceny i poprawy kontroli w zakresie wprowadzania nowych produktów i procesów produkcyjnych w organizacji wytwórczej oraz procesów doskonalenia.

VDA 6.3 spełnia wymagania przemysłu motoryzacyjnego pochodzącego z Niemiec, a wymagania niemieckich firm motoryzacyjnych są wyjątkowe i złożone. Mają podobieństwa z innymi standardami motoryzacyjnymi, jednakże nie w całości.

W dzisiejszym wyścigu, aby wyprzedzić innych, czas potrzebny od pomysłu do produkcji stał się bardzo krótki, dlatego wzrosło zapotrzebowanie na przestrzeganie normy. Niemiecki przemysł motoryzacyjny wprowadził obowiązek, aby dostawcy Tier 1 i Tier 2 wobec nich musieli przestrzegać zasad procesowych, proceduralnych, w celu zapewnienia jakości produktów oraz niezbędność uzyskania certyfikatu wg.VDA.

VDA 6.3 definiuje oparty na procesach standard audytu służący do oceny i poprawy kontroli w zakresie wprowadzania nowych produktów i procesów produkcyjnych w organizacji wytwórczej. Standard jest kompleksowo restrukturyzowany, aby odzwierciedlić zmiany w ISO 9001 i specyficzne wymagania klientów w branży motoryzacyjnej. Spełnienie wymagań audytu VDA 6.3 pozwala firmie stać się potencjalnym dostawcą dla niemieckich (i nie tylko) producentów samochodów oraz co najważniejsze zaistnieć w łańcuchu dostaw komponentów oraz usług dla tej gałęzi przemysłu.

Wymagania dotyczące certyfikacji (auditu) według VDA 6.3 dotyczą niezbędnych sektorów produktów dla produkcji pojazdów, które powinny podlegać weryfikacji wymagań branży motoryzacyjnej według IATF 16949, a w szczególności:

– ocena przydatności produktu zgodnie z oprogramowaniem Formuły Q / zdolności Q.
– audyty wewnętrzne według IATF 16949 Formuła Q, czyli proces ciągłego doskonalenia KVP.
– samoocena, wykonywana co najmniej raz w roku, według zdolności Q z dokumentacją.
– upewnienie się, że wszystkie ryzyka w łańcuchu dostaw, są jasno zidentyfikowane i wdrożono systematyczne środki identyfikacji, działania oraz ich oceny.

VDA 6.3 obejmuje między innymi następujące ważne obszary:

– dokumentacja dotycząca rozwoju skutecznych systemów jakości zarządzania w produkcji komponentów oraz pojazdów, a także procedur dostaw i dystrybucji.
– środki zapewnienia jakości i odpowiedzialność producentów pojazdów za zakupy i dostawy.
– kapitału ludzkiego (personel zarządczy oraz pracownicy organizacji).

Wymagania certyfikacji/auditu VDA 6.3 przełożyło się na korzyści oraz modelowanie procesowe. Wiążące międzynarodowe standardy powołane zostały poprzez inicjatywę firm z branży motoryzacyjnej w kierunku praktyk zarządzania jakością.

VDA 6.3 stosuje system punktacji oceny jakości systemu zarządzania w auditowanej Organizacji.

Mamy ponad 27 lat doświadczenia w dziedzinie stosowania standardu VDA oraz w zakresie doradztwa, audytowania oraz prowadzenia szkoleń dla większości norm ISO, norm motoryzacyjnych, norm sektorowych, normy AISC lub normy bezpieczeństwa żywności.
Pomogliśmy działając w różnych zespołach ponad 100 placówkom zdobyć certyfikaty ISO, IATF,  VDA i inne certyfikaty. Wszyscy klienci przechodzą końcowe audyty bez lub z minimalnymi niezgodnościami.
Wielu Klientów przeszło po raz pierwszy audyty certyfikacyjne VDA6.3 bez żadnych niezgodności.

W przeciwieństwie do naszych konkurentów konsultanci firmy zapewniają unikalny, kompleksowy, oparty na dowodach, uproszczony, jednopoziomowy system, który jest łatwy do wdrożenia i zapewniają dowody wdrożenia w celu uzyskania certyfikatu VDA 6.3.
Szablony VDA 6.3 są zaprojektowane w taki sposób, aby można dokonać było personalizacji oraz są wypróbowane i przetestowane. Organizacje, korzystające z dokumentacji opracowanej przez nas nie muszą walczyć o dowody oraz budowanie specjalistycznej oprawy/szaty graficznej.

Dowody spełnienia norm, są wbudowane w funkcjonujący system zarządzania. Organizacja musi tylko przestrzegać podanych formatów wg.VDA6.3 i tabel, aby przejść audit wewnętrzny, audit certyfikujący z wysokim wynikiem lub minimalnymi niezgodnościami.
Angażujemy wszystkich kompetentnych audytorów do wdrożenia oraz przeprowadzania audytów wewnętrznych lub audytów uzupełniających, certyfikujących.
Na koniec audytu wewnętrznego przekazujemy szczegółowy raport, który pomaga placówkom w budowaniu działań naprawczych i zapobiega działaniom w celu uniknięcia możliwych niezgodności oraz pomaga podejmować działania zapobiegawcze w celu uniknięcia wystąpienia jakiejkolwiek wad jakościowych, proceduralnych czy procesowych.

Bierzemy aktywny udział w audytach procesu za pośrednictwem list kontrolnych procesu audytu VDA 6.3. Przeprowadzamy audyty według listy kontrolnej audytu procesu VDA6.3 i gromadzimy dowody obejmujące wszystkie wymagania norm, klauzula po klauzuli
Mamy system zaprojektowany do naprawy kontroli procesów w systemie, które zapewniają wysokie wyniki podczas audytu VDA 6.3.
Opracowaliśmy unikalną kompleksową dokumentację jednopoziomową, która zapewnia skuteczne wdrożenie standardu VDA 6.3.
Pomagamy stworzyć wszystkie 19 wymaganych udokumentowanych procesów, zgodnie ze standardem VDA 6.3 i innymi wymaganiami objętymi VDA 6.1, które są obowiązkowe.
Konsultanci dostarczają standardową dokumentację VDA 6.3, która jest unikalna, prosta, uproszczona i łatwa do wdrożenia oraz niezbędna do otrzymania certyfikacji.
Zapewniamy pomoc przy wdrażaniu lub w celu osiągnięcia pełnego zrozumienia dokumentacji i wymagań audytu procesu VDA 6.3.
Obejmujemy wszystkie 4 etapy kontroli jakości.

Unikalny format recenzji zarządzania zapewnia, że placówki wdrażają metody weryfikacji adekwatności AQMS. Pomaga to, wyeliminować wszystkie prawdopodobne niezgodności w przeglądzie zarządzania.
Techniki przeglądu AQMS pomagają wprowadzać korekty w systemie tam, gdzie jest to wymagane i zapewniają ciągłe doskonalenie.