ISO 28000 System Zarządzania Łańcuchem Dostaw

ISO 28000 - międzynarodowy standard zarządzania łańcuchem dostaw

ISO 28000 to pierwszy międzynarodowy standard dotyczący kompleksowych dostaw. Obejmuje swoją treścią ryzyko łańcuchowe, czyli dokładne wytyczne, wymagania, rekomendacje i najlepsze  praktyki mające na celu ochronę pracowników, procesów, aktywów firmy, produkty i rozwiązania w całym łańcuchu dostaw.

 

ISO 28000: standard kompleksowej ochrony

Poza wytycznymi dotyczącymi ochrony produktu, ISO 28000 zawiera zagadnienia, takie jak plany, cele, procedury, obowiązki i  zasoby, które zwiększają bezpieczeństwo w całym łańcuchu dostaw. Egzekwuje dobrze zdefiniowane zasady, procesy i procedury wspierające pracowników, klientów i partnerów. Identyfikuje potencjalne zagrożenia dla łańcucha dostaw na każdym etapie oraz zapewnia bezpieczeństwo od zakupów przez konfigurację i dostawę.

Zarządza ryzykiem i jego konsekwencjami minimalizuje zakłócenia w  działalności i ułatwia pomiar wydajności, analizy i doskonalenie łańcucha dostaw. procesy, rozwiązania, produkty oraz klienta zadowolenie.

Normy ISO 28000 określają wymagania dla systemu zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw, łącząc zarządzanie bezpieczeństwem z wieloma innymi aspektami zarządzania biznesem. Dla organizacji pracujących w branży logistycznej lub polegających na niej, certyfikacja zgodnie z normą zarządzania łańcuchem dostaw ISO 28000: 2007 stanowi cenne ramy. Pomoże zminimalizować ryzyko incydentów związanych z bezpieczeństwem, a tym samym zapewni bezproblemową dostawę towarów i dostaw „na czas”. Norma ISO 28000 ustanawia mechanizmy i procesy mające na celu usunięcie luk w zabezpieczeniach na poziomie strategicznym i operacyjnym, a także ustanawia plany działań zapobiegawczych. ISO 28000 jest odpowiedni dla wszystkich rozmiarów i typów organizacji, które biorą udział w zakupach, produkcji, serwisie, magazynowaniu, transporcie i / lub procesach sprzedaży i chcą wdrożyć i utrzymywać bezpieczny system zarządzania łańcuchem dostaw.

Kluczowe elementy certyfikacji ISO 28000

* Ustanowienie, wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw.

* Zapewnienie zgodności z polityką zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw

* Wykazanie zgodności z wymogami zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw

* Edukacja / szkolenie dostawców / podwykonawców w łańcuchu dostaw. 

* Przeprowadź wewnętrzny audyt bezpieczeństwa i ustalenia audytu. Opracowanie systemu ciągłego monitorowania ustaleń dotyczących bezpieczeństwa i rejestrowania przypadków naruszenia bezpieczeństwa.

Korzyści z wdrożenia i ewentualnej certyfikacji ISO 28000

* Umożliwia zarządzanie bezpieczeństwem jako procesem, dzięki czemu można zmierzyć i poprawić efektywność zarządzania bezpieczeństwem.

* Pozwala kierownictwu skoncentrować zasoby i wysiłki na obszarach o podwyższonym ryzyku (poprzez ocenę ryzyka bezpieczeństwa).

* Pozwala kierownictwu na porównanie wysiłków związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem ze standardami międzynarodowymi.

* Pokazuje interesariuszom zobowiązanie do egzekwowania.

Zespół Audit360