IATF 16949 Jakość w Przemyśle Motoryzacyjnym

IATF 16949 Jakość w Przemyśle Motoryzacyjnym

IATF 16949, to samochodowy system zapewniania zarządzania jakością, który koncentruje się przede wszystkim na przemyśle motoryzacyjnym. Certyfikat IATF 16949, stanowi globalny standard pomiaru efektywnej wydajności sektora motoryzacyjnego od produkcji po dostawy i odwrotnie. Norma zapewnia wyraźne wytyczne dotyczące najlepszych praktyk w zakresie projektowania, produkcji i produkcji samochodów, a także innych powiązanych produktów. Standard IATF 16949, jest wynikiem dobrze zbadanej oceny przemysłu motoryzacyjnego i obejmuje podmioty sektorowe w opracowywaniu planu działania.

IATF 16949 Standard

Przedstawia globalny wysiłek zainteresowanych stron z branży motoryzacyjnej i pokrewnych sektorów w celu promowania najlepszych i dobrze rozwiniętych polityk zarządzania w produkcji samochodów, z odpowiednim szkoleniem.

IATF 16949 jest wysiłkiem w celu zapewnienia bezpieczeństwa i jakości. Znani producenci samochodów na świecie, tacy jak Ford, Fiat, Chrysler, są objęci inicjatywą.

IATF 16949  Standard, zapewnia integralność i kontrolę systemu jakości samochodowej na wszystkich poziomach produkcji, w tym dostaw nowoczesnych samochodów. Inicjatywa ta była także częścią ram polityki Międzynarodowej Grupy Zadaniowej Motoryzacji (IATF).

 

Wymagania dotyczące certyfikacji IATF 16949, obejmują niezbędne sektory produkcji wymagające kontroli jakości oraz jej zapewnienia.

Obejmują one, między innymi następujące ważne obszary:

  • IATF 16949 Dokumentacja dotycząca rozwoju skutecznych systemów produkcji w produkcji samochodów oraz procedur dostaw i dystrybucji.

  • IATF 16949 Środki zapewniania jakości i odpowiedzialność producentów samochodów za dostawy.

  • Zapewnione szkolenie IATF 16949, które doskonali doświadczony personel oraz pracowników organizacji.

Wymagania normy IATF 16949 przełożyły się na korzyści branżowe z uwzględnieniem całego łańcucha dostaw.

  • Certyfikat IATF 16949: 2016 zapewnia międzynarodowe uznanie i aprobatę w zakresie produkcji i dostaw części do samochodów.

  • Tworzy ustandaryzowany sektorowy racjonalny miernik rzeczywistej zdolności graczy z branży do wytwarzania produktów wysokiej jakości, bezpiecznych dla dostaw.

  • Promuje spójność w efektywnym zarządzaniu w sektorze motoryzacyjnym w celu zapewnienia wysokiej jakości produkcji pod każdym kątem do litery.

IATF 16949, ma charakter informacyjny w nowoczesnych praktykach produkcyjnych, które są opłacalne i ograniczane ryzykiem.
IATF 16949, zaleca opracowanie 19 udokumentowanych procedur wykorzystywanych do produkcji wysokiej jakości produktu.
IATF 16949, przedstawia prostą i wyjątkową strategię zarządzania, która obejmuje wielowymiarową organizację w celu zagwarantowania bezpiecznej jakości produkcji i dostaw.