inż. Klaudia Kokoć

Motywacja osobista

Motywacja zawodowa

Jestem osobą kreatywną i skutecznie wykonawczą z doświadczeniem w dziedzinie szeroko rozumianej jakości, administracji i inżynierii, które służą komercjalizacji pomysłów oraz ekspansji rynkowej. 

Koncentruję się na zdefiniowaniu i wdrożeniu dobrej, szybko zrozumiałej strategii jakości, która generuje wartościowe propozycje biznesowe oraz kontent dla marketingu. Jestem zorientowana na pracę zespołową, projektową, która pokonuje bariery organizacyjne i rynkowe. 

Motywacja własna pochodzi z pasji tworzenia i pragnienia porządku osobistego oraz zawodowego. 

 
Everything seems difficult before it becomes simple and clear.

Wszystko wydaje się trudne, zanim stanie się proste i jasne.

Interesuje mnie metodologia w rozwiązywaniu problemów w interdyscyplinarnym środowisku.

inż. Klaudia Kokoć

Przegląd Kompetencji

Przegląd Kompetencji przedstawia moje DOŚWIADCZENIE oraz doskonalony WARSZTAT PRACY w zakresie „Inżynierii Jakości”.

Zawiera chronometraż i mapę kompetencyjną, osobowości, etc. oraz przykłady warsztatu pracy w zakresie między innymi jakości, inżynierii, ekspansji rynkowej, metodologii analiz oraz wiele więcej.

Warsztat pracy prezentowany jest w Interaktywnych Dashbord’ach umożliwiających filtrowanie danych.

Część materiału prezentowana jest w języku angielskim, ponieważ inżynieryjny i jakościowy zakres pracy był wykonywany dla zagranicznych Podmiotów. 

Poniżej krótki przegląd (blink). Na końcu strony linki do pełnej prezentacji.

Krótki Przegląd

Motywacji
Osobowości
Doświadczenia
Warsztatu Pracy


Nauka i Praca rządzi moim życiem - proszę zweryfikować czy na pewno....

Aktywa Osobowe
to
Kręgosłup Każdego Człowieka.


Link do aktywów osobowych znajduje się na dole strony.

Chronometraż
Zawodowy

Liczy się w Życiu Każde Doświadczenie.


Link do aktywów osobowych znajduje się na dole strony.

Kompetencje
Zawodowe

Łączą Kręgosłup Osobowy
z Walorami Wiedzy.

Link do aktywów osobowych znajduje się na dole strony.

Metody
Metodyka

Checklist 
Sukcesu & Sprawności.

Link do aktywów osobowych znajduje się na dole strony.

Metodologie
Kryteria

Warsztat Pracy 
Pewności Stabilności.

Link do aktywów osobowych znajduje się na dole strony.

Auditowanie
Jakości

Kompetencje 
Inżynierii Jakości.

Link do aktywów osobowych znajduje się na dole strony.

Analiza Ryzyka
(P)(D)FMEA

Przewidywanie 
Przeciwdziałanie.

Link do aktywów osobowych znajduje się na dole strony.

Moja Ocena 
Zawodowa

Kwantyfikacja
Jakości.

Link do aktywów osobowych znajduje się na dole strony.

Automotive 
PPAP

Narzędzia
Wnioskowania.

Link do aktywów osobowych znajduje się na dole strony.

Publikacja "Jakość to Innowacja"
Studium Przypadku

Zapraszam do przeczytania autorskiej publikacji zawierającej fragmenty Studium Przypadku, które opracowałam na potrzeby firmy prowadzącej działalność innowacyjną w kontekście B+R+I – badawczym, laboratoryjnym, produktowym, produkcyjnym oraz jej ekspansji, eksportu na rynki zagraniczne/zamorskie. 

Przedmiotem studium jest znalezienie odpowiedzi na nurtujące przedsiębiorstwo Lauren pytanie, jakie czynniki regulacyjne oraz zmienne normatywne budować będą cel strategiczny podmiotu, jakim jest „(…) racjonalne podwyższanie oraz wartościowanie poziomu satysfakcjonującej jakości, poprzez politykę wariantowości, hierarchizacji procesów wytwórczych oraz produktów parametryzowanych na dane rynki dystrybucyjne”?

Celem przewodu badawczego jest ustalenie, w jaki sposób grupy zróżnicowanych zbiorów wymagań rynkowych (regulacyjnych, normatywnych, branżowych, poczucia jakości) wpływają na strategie podwyższania poziomów jakości procesów projektowania, produkcyjnych oraz produktowych dla produktów innowacyjnych, nie mających swoich odpowiedników (amer. nomenklatura „de Novo”).

Tematem pracy jest obecne zapotrzebowaniem przedsiębiorstw typu podmiotu „Lauren”, które działają na rynku UE oraz rynkach eksportowych poprzez kompleksowe działanie B+R+I, czyli projektowanie/wdrażanie nowych technologii, produkcji oraz dystrybucji innowacyjnych produktów w kontekście stosowania specyficznych wymagań systemów zarządzania jakością.

Opublikowane studium zajmuje się innowacyjnością aspektu „de Novo”.  

Aspektem de Novo, wybitnie trudnym, jest powstawanie rozwiązań, gdzie poziom normatywności jeszcze w postaci zharmonizowanej nie istnieje (np. brak klasyfikacji produktowej), a produkty lub technologie można jedynie oceniać pod kątem wybranych cech, właściwości oraz ich potencjalnego (doświadczalnego) wpływu.

Spis treści publikacji "Jakość to Innowacja"

Informacje i Publikacje