Franchising (Franczyza) - rodzaje

franczyza rodzaje
Pięć głównych rodzajów franczyz:
  • franczyza pracy,
  • franczyza produktowa,
  • franczyza modelu biznesowego,
  • franczyza inwestycyjna,
  • franczyza konwersyjna.
Franczyza pracy

Zazwyczaj jest to franczyza z domu lub o niskim poziomie inwestycji, która jest podejmowana przez osobę, która chce założyć i prowadzić samodzielnie małą firmę franczyzową. Franczyzobiorca zwykle musi kupować minimalny sprzęt, ograniczone zapasy, a czasem pojazd. Do tej grupy należy szeroki i różnorodny zakres usług, takich jak biuro podróży, furgonetka z kawą, usługi pielęgnacji trawników domowych, hydraulika, czyszczenie kanalizacji, czyszczenie handlowe i domowe, akcesoria i naprawa telefonów komórkowych, obsługa nieruchomości, usługi spedycyjne, utrzymanie basenu, planowanie imprez firmowych, usługi dla dzieci itp.

franczyza produktowa
Franczyza produktowa (lub dystrybucyjna)

Franczyzy zorientowane na produkty oparte są na relacjach dostawca-sprzedawca, w ramach których franczyzobiorca dystrybuuje produkty franczyzodawcy. Franczyzodawca udziela licencji na swój znak towarowy, ale zwykle nie zapewnia franczyzobiorcom całego systemu do prowadzenia działalności. Franczyzy produktowe dotyczą głównie dużych produktów, takich jak samochody i części samochodowe, automaty vendingowe, komputery, rowery, urządzenia itp. Franczyza dystrybucyjna produktów stanowi najwyższy procent całkowitej sprzedaży detalicznej. Czasami franczyzodawca udziela licencji nie tylko na dystrybucję, ale także na część procesu produkcyjnego, jak w przypadku producentów napojów.

franczyza formatu biznesowego
Franczyza formatu biznesowego

Franczyzobiorca formatu biznesowego może również korzystać ze znaku handlowego franczyzodawcy, ale co ważniejsze, cały system prowadzi działalność i sprzedaje produkt i / lub usługę. Franczyzodawca oferuje szczegółowy plan i procedury dotyczące prawie każdego aspektu działalności, zapewnia wstępne i ciągłe szkolenia oraz wsparcie. Franczyza w formacie biznesowym jest najpopularniejszym rodzajem systemu franczyzowego i tym, o którym powszechnie się mówi podczas franczyzy. Najbardziej popularne franczyzy, to fast food, sprzedaż detaliczna, restauracja, usługi biznesowe, fitness i inne.

franczyza inwestycyjna
Franczyza inwestycyjna

Zazwyczaj są to projekty na dużą skalę, które wymagają dużych inwestycji kapitałowych, takich jak hotele, biurowce, zakłady produkujące komponenty, większe restauracje, sieci detaliczne, etc. Franczyzobiorcy zwykle inwestują pieniądze i angażują własny zespół zarządzający lub franczyzodawcę do prowadzenia działalności gospodarczej i uzyskania zwrotu z inwestycji oraz osiągnięcia zysków kapitałowych po tzw. wyjściu.

franczyza konwersyjna
Konwersja franczyzy

Franczyza konwersyjna to modyfikacja standardowych relacji franczyzowych. Wiele systemów franczyzowych rozwija się poprzez przekształcanie niezależnych firm z tej samej branży w jednostki franczyzowe. Franczyzobiorcy przyjmują znaki handlowe, programy marketingowe i reklamowe, system szkoleń i krytyczne standardy obsługi klienta. Zwykle zwiększają również oszczędności związane z zakupami. Franczyzodawca w tym modelu ma potencjał bardzo szybkiego wzrostu pod względem jednostek i dochodów z opłat licencyjnych. Przykładami branż, które intensywnie korzystają z franczyzy konwersji, są pośrednicy w obrocie nieruchomościami, kwiaciarnie, firmy świadczące usługi profesjonalne, usługi domowe, takie jak graficy, elektrycy, etc.

Usługi franczyzowe

Usługi
planowania projektów Franczyzy

 

Eksperci podejmą wyzwania zaplanowania oraz realizacji Waszych projektów w zakresie tworzenia i funkcjonowania systemów biznesowych prowadzonych w formie franczyzy.

 

Usługi
nadzoru projektów Franczyzy

 

Eksperci, prowadzą usługi  nadzoru zarządzania rozwojem lub auditu systemów biznesowych Klientów, prowadzonych w formie franczyzy.

 

Usługi
doradztwa dla projektów Franczyzy

 

Eksperci prowadzą usługi doradztwa w zakresie tworzenia oraz ekspansji systemów biznesowych prowadzonych w formie franczyzy.

 

Usługi
realizacji projektów Franczyzy

 

Eksperci, prowadzą usługi  bezpośredniej realizacji systemów biznesowych Klientów prowadzonych w formie franczyzy.

 

Nowości