ISO-55001 Zarządzanie Aktywami

Norma ISO 55001

Zawiera terminologię, wymagania i wytyczne dotyczące wdrażania, utrzymywania i ulepszania skutecznego systemu zarządzania aktywami.

Trzy międzynarodowe standardy (ISO 55000, 55001 i 55002) są wykorzystywane, ponieważ reprezentują globalny konsensus w zakresie zarządzania aktywami i tego, co można zrobić, aby zwiększyć wartość generowaną przez wszystkie organizacje.

Wierzymy, że zarządzanie aktywami będzie w coraz większym stopniu najlepszym sposobem na wykorzystanie i zintegrowanie wszystkich działań w organizacji, aby osiągnąć swój cel w najbardziej optymalny oraz efektywny ekonomicznie sposób.

„Aktywa” są szerokim pojęciem obejmującym wszelkie zasoby gospodarcze kontrolowane przez Organizację. Aktywa mogą obejmować własność fizyczną, sprzęt, pojazdy i technologię a także rezerwy finansowe, własność intelektualną, kapitał ludzki i inne wartości materialne oraz niematerialne.

Zapominamy, nie wykorzystujemy aktywów oraz ich potencjału lub tracimy ich wartość, zwykle przez  niekompleksowe i niesystematyczne podejście – czas to zmienić i zarobić.