System Zarządzania Środowiskiem ISO 14001

ISO 14001 System Zarządzania Środowiskiem

System Zarządzania Środowiskiem ISO 14001, jest międzynarodowym uznanym programem zapewniający organizacjom praktyczne narzędzia do zarządzania odpowiedzialnością za środowisko. 

System skutecznie wdrożony jest sposobem na identyfikację i systematyczne ograniczanie potencjalnie szkodliwych oddziaływań Organizacji na środowisko, a jednocześnie do zarządzania jego aktywami.

ISO 14001 koncentruje się na poprawie efektywności środowiskowej, oraz na poprawie systemu zarządzania aktywami w tym zakresie oraz ryzykiem.

Korzyści z wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego:

 • minimalizacja kosztów,

 • podniesienie świadomości ekologicznej,

 • poprawa praktyk związanych z optymalizacją zużycia środowiska oraz jego ochroną,

 • zwiększenie postrzegalności aktywów mających wpływ na środowisko.

 • uzyskanie większej sprawności i optymalizacyjnej infrastrukturalnej,

 • wprowadzenie procedur zarządzania ryzykiem.

 • marketingowe przesłanie.

Kluczowe obszary systemu:

 • środowisko pracy,

 • środowisko zewnętrzne,

 • aktywa (w tym infrastrukturalne),

 • sterowanie operacyjne,

 • ryzyka (w tym bezpieczeństwo prawne)

 • kapitał ludzki,

 • analityczny oraz zarządczy.

System środowiskowy ISO 14001 powinien być kompleksowo wdrażany razem z normą zarządzania energią ISO 50001.

 

Czy warto wdrożyć System Zarządzania Środowiskiem? – jeżeli pragniemy mieś system minimalizujący, optymalizujący ryzyka oraz który jest skutecznym przesłaniem dla Instytucji Trzecich, to TAK.