Oceny / Referencje

A360 - Rozkład Ocen Walidacyjnych

Walidacja

Obiektywność ocen przekazywana nam jest w formie podpisanych przez Partnerów ustrukturyzowanych ankiet po wykonaniu tematycznej usług.

Interaktywna Analiza

Wersję interaktywną można rozwinąć na cały ekran (daschboard  - patrz "strzałki") oraz "wchodzić w głąb" w każdą informację, klikając na schematach, wykresach, tabelach, etc. 

Download

Prosimy o cierpliwość - "daschboard" wgrywając się po raz pierwszy, potrzebuje więcej czasu na publikację!!

Ocena A360 - Usługi Analiz

Obiektywność

Ankiety zawierają czynnik jakościowy konwersyjny oraz mierzalny. Taka forma pozwala na rzetelność oceny Partnerów metodą Benchmarking,ową, bez wprowadzania "frazesów" grzecznościowych.

Interaktywna Analiza

Wersję interaktywną można rozwinąć na cały ekran (daschboard  - patrz "strzałki") oraz "wchodzić w głąb" w każdą informację, klikając na schematach, wykresach, tabelach, etc. 

Download

Prosimy o cierpliwość - "daschboard" wgrywając się po raz pierwszy, potrzebuje więcej czasu na publikację!!

Ocena A360 - Usługi Ekspansji Rynkowej

Pochwały

Jak każdy człowiek lubimy, gdy dobrze zostanie oceniona nasza praca. Wiarygodne opinie wpływają na poziom naszego doskonalenia w tematyce usług oraz są motywatorem.

Interaktywna Analiza

Wersję interaktywną można rozwinąć na cały ekran (daschboard  - patrz "strzałki") oraz "wchodzić w głąb" w każdą informację, klikając na schematach, wykresach, tabelach, etc. 

Download

Prosimy o cierpliwość - "daschboard" wgrywając się po raz pierwszy, potrzebuje więcej czasu na publikację!!

Ocena A360 - Pozyskanie i Rozliczanie Funduszy/ Grantów

Marka Ekspertów

Wiarygodność kompetencyjna stanowi nasz najważniejszy atut. Pracujemy pod swoim nazwiskiem, a to zobowiązuje do znacznie większego trudu.

Interaktywna Analiza

Wersję interaktywną można rozwinąć na cały ekran (daschboard  - patrz "strzałki") oraz "wchodzić w głąb" w każdą informację, klikając na schematach, wykresach, tabelach, etc. 

Download

Prosimy o cierpliwość - "daschboard" wgrywając się po raz pierwszy, potrzebuje więcej czasu na publikację!!

Ocena A360 - Logistyka oraz Przepływy Materiałowe i Informacyjne

Metodyka

Ocena prac, także pośrednio wiąże się z metodykami prowadzenia usług oraz tematów doradczych. Stosujemy niezmiennie kilka modeli jednocześnie. Model biznesowy, naukowy, socjologiczny, skutecznej komunikacji oraz branżowy.

Interaktywna Analiza

Wersję interaktywną można rozwinąć na cały ekran (daschboard  - patrz "strzałki") oraz "wchodzić w głąb" w każdą informację, klikając na schematach, wykresach, tabelach, etc. 

Download

Prosimy o cierpliwość - "daschboard" wgrywając się po raz pierwszy, potrzebuje więcej czasu na publikację!!

Ocena A360 - Systemy Zarządzania

Dostępność

Na czynnik wysokiego poziomu zadowolenia wpływa dostępność potencjału kadrowego. Opiekun-ekspert Partnera dostępny jest 24 godziny na dobę. Efektem jest synergia, jaka łączy osobowości oraz potęguje zaangażowanie.

Interaktywna Analiza

Wersję interaktywną można rozwinąć na cały ekran (daschboard  - patrz "strzałki") oraz "wchodzić w głąb" w każdą informację, klikając na schematach, wykresach, tabelach, etc. 

Download

Prosimy o cierpliwość - "daschboard" wgrywając się po raz pierwszy, potrzebuje więcej czasu na publikację!!

Ocena A360 - Usługi Szkoleniowo-Doradcze

Zaangażowanie

Zaangażowanie i zrozumienie problemów Partnera jest sukcesem dla obu stron wspólnej drogi biznesowej. Efekt końcowy usługi jest tylko nagrodą przebytej wspólnie drogi, jednakże to ten okres biegu spraw wartościował jakość, tworzył niemożliwe oraz kreował nową rzeczywistość pojęcia sukcesu.

Interaktywna Analiza

Wersję interaktywną można rozwinąć na cały ekran (daschboard  - patrz "strzałki") oraz "wchodzić w głąb" w każdą informację, klikając na schematach, wykresach, tabelach, etc. 

Download

Prosimy o cierpliwość - "daschboard" wgrywając się po raz pierwszy, potrzebuje więcej czasu na publikację!!

Ocena A360 - Usługi Zarządzania Projektami

Kamienie Milowe

Najlepsze koncepty, zdarzenia, efekty sukcesów zawsze są do osiągnięcia, jeżeli można na drodze do spektakularnych skutków usługi ustalić "kamienie milowe", móc dalej nimi sukcesywnie rozporządzać, jak najlepszym "pożywieniem dla rodziny i przyjaciół".

Interaktywna Analiza

Wersję interaktywną można rozwinąć na cały ekran (daschboard  - patrz "strzałki") oraz "wchodzić w głąb" w każdą informację, klikając na schematach, wykresach, tabelach, etc. 

Download

Prosimy o cierpliwość - "daschboard" wgrywając się po raz pierwszy, potrzebuje więcej czasu na publikację!!

Referencje

Nowości