ISO/IEC 27001 Bezpieczeństwo Informacji

ISO/IEC 27001 Bezpieczeństwo Informacji

ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27001 System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

SZBI (System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji), to systematyczne podejście do zarządzania poufnymi informacjami firmy, dzięki czemu pozostają one bezpieczne. Obejmuje SZBI ludzi, procesy, systemy informatyczne oraz dane stosując proces zarządzania ryzykiem.

Etapy wdrożenia z sukcesem Systemu Bezpieczeństwa Informacji:

  • Ocena potencjalnego ryzyka dla Twojej firmy i identyfikacja obszarów szczególnie narażonych.
  • Wdrożenie systemu zarządzania obejmującego całą organizację pomoże kontrolować sposób i miejsce przechowywania i wykorzystywania informacji.
  • Utrzymanie procesu zarządzania bieżącą i przyszłą polityką bezpieczeństwa informacji.
  • Informowanie pracowników i kontrahentów zewnętrznych o ryzykach i zgłaszaniu incydentów.
  • Monitorowanie aktywności systemu i rejestrowanie aktywności użytkownika.
  • Aktualizowanie systemów informatycznych dzięki najnowszej ochronie.
  • Kontrola dostępu do systemu.
  • Doskonalenie.
  • Analizowanie i monitorowanie czynników zewnętrznych.

SZBI 27001 musi być efektywny z uwzględnieniem analizy ryzyka oraz niskobudżetowy.

Czy da się to osiągnąć – przeczytaj artykuły.