ISO 22301 Ciągłość Działania Organizacji

ISO 22301 Ciągłość Działania Organizacji

ISO 22301

ISO 22301  System Zarządzania Ciągłością Działania (BCMS) został opracowany w celu ochrony firm przed ryzykiem związanym z przestojami, które mogą wystąpić w wyniku nieoczekiwanych zakłóceń lub katastrof. Zakłócenia w działalności firmy mogą powodować utratę przychodów, awarie ryzyka danych i niedostarczenie normalnych usług klienckich zgodnie z umowami o gwarantowanym poziomie usług (SLA). Wdrożenie systemu zarządzania ciągłością działania ISO 22301 wskaże firmie, jak najlepiej zaplanować takie ewentualności oraz się przed nimi ubezpieczyć.

Norma ISO 22301 BCM została zaprojektowana w celu zapewnienia, że ustanowiono solidny system zarządzania ciągłością działania oraz że pracownicy wewnętrzni są w pełni świadomi swojej roli w systemie w przypadku wystąpienia incydentu.

Wdrożenie silnego BCMS pomoże twojej organizacji w szybkim wyjściu z katastrofy lub zakłócenia. BCMS może również chronić organizację przed utratą reputacji, która może wystąpić w wyniku przekroczenia terminów, wycieku danych, awarii operacyjnych, awarii IT, działań przemysłowych, rozczarowanych klientów lub bezpośrednich strat finansowych z powodu zakłócenia.

Jeżeli nie stać Cię na przestoje, widzisz zagrożenia, zarządzasz ciągłością lub ryzykiem Klienta, pomyśl o wdrożeniu Systemu Zarządzania Ciągłością Działania wg. normy ISO22301 w niezbędnych zakresach.