Zarządzanie Projektami – Tworzenie Powiązania Kooperacyjnego

Polityka i cel utworzenia powiązania kooperacyjnego (klastra).

Przychodzi czas, kiedy osiąganie efektów biznesowych lub przyrosty są niewielkie i należy sięgnąć po trudniejsze środki efektywności rynkowej krajowej i/lub zagranicznej.

Zagadnienie tworzenia klastra w celu realizacji strategii konkurujących ze sobą przedsiębiorstw nie jest, aż tak trudnym wyzwaniem o ile jest wspólny mianownik – np pozyskanie źródeł finansowania, skuteczna ekspansja zagraniczna, wspólna grupa zakupowa.

Warto określić sobie poziom strategiczny celu powstania a narzędzia, środki i aktywa znajdą się na ten cel, niekoniecznie obciążając kieszeń fundatora (pomysłodawcy).

W wyniku usług “zarządzania projektami” nasi audytorzy utworzyli 4 ogólnokrajowe klastry o znamionach: “wspólna grupa zakupowa”, “branżowe powiązanie kooperacyjne”, “klaster produkcyjno-usługowy”, “klaster badawczy”.

Zapraszamy do kontaktu.

Zarządzanie Projektami

Zarządzanie projektami - tworzenie powiązania kooperacyjnego

Zarządzanie Projektami – Tworzenie Powiązania Kooperacyjnego

Polityka i cel utworzenia powiązania kooperacyjnego (klastra). Przychodzi czas, kiedy osiąganie efektów biznesowych lub przyrosty są niewielkie i należy sięgnąć

Zarządzanie Projektami - sieć sprzedaży

Zarządzanie Projektami – tworzenie sieci sprzedaży (grupy kooperacyjnej).

Zarządzanie projektami pozwala w szybki sposób utworzyć zależną sieć sprzedaży – co trzeba wiedzieć (plan)? Po pierwsze warto zwykle zastanowić

Salon - Księga Sklepu

Księga Salonu/Sklepu

Zarządzanie projektem sprzedażowym a “Księga Sklepu/Salonu” – fanaberia, czy konieczność? Zastanówmy się, od jakiego okresu w działalności Podmiotu, warto zająć

Prognozowanie popytu

Prognozowanie Popytu

Prognozowanie Popytu – Wstęp. Jednym z najważniejszych działań działu logistyki i składowania, jest prowadzenie na bieżąco prac związanych z prognozowaniem

FAP Financial Appraisal Profile - Profil Wyceny Finansowej

FAP Financial Appraisal Profile – Profil Wyceny Finansowej

FAP Financial Appraisal Profile – Profil Wyceny Finansowej

2 thoughts on “Zarządzanie Projektami – Tworzenie Powiązania Kooperacyjnego

Komentarze są wyłączone.

Wersja językowa »