IEEE NORM ANALIZATOR A360

IEEE Norm Analizator A360 - dla kogo?

IEEE Norm Analizator A360, powstał w celu dostarczenia informacji o aktualnych normach standardu IEEE (IEEE/ISO).
Dasboard analizatora opublikowany na stronach Instytutu Analiz A360, zawiera wykaz wszystkich aktualnych dokumentów norm wydanych przez Organizacje IEEE.

Na stronach INSTYTUTU ANALIZ A360 narzędzie Analizatora Standardów IEEE jest dostępne publicznie i może być używane bez dodatkowych narzędzi informatycznych.

Informacje o Amerykańskiej Organizacji Normalizacyjnej IEEE

IEEE to największa na świecie profesjonalna organizacja techniczna poświęcona rozwojowi technologii z korzyścią dla ludzkości. IEEE i jego członkowie inspirują globalną społeczność poprzez swoje wysoko cytowane publikacje, konferencje, standardy technologiczne oraz działalność zawodową i edukacyjną.
Organizacja jest Amerykańskim Podmiotem o światowym zasięgu.
IEEE posiada podwójną komplementarną strukturę regionalną i techniczną z jednostkami organizacyjnymi opartymi na geografii i ukierunkowaniu technicznym. Zarząd, to oddzielna jednostka organizacyjna (IEEE-USA), która zaleca polityki i wdraża programy mające na celu przyniesienie korzyści członkom, zawodom i społeczeństwu w Stanach Zjednoczonych.

IEEE posiada ponad 409 000 członków w ponad 160 krajach, z których ponad 60 procent pochodzi spoza Stanów Zjednoczonych. Ponad 125 000 członków Studentów zorganizowanych w 343 sekcje w dziesięciu regionach geograficznych na całym świecie oraz posiada 2615 oddziałów, które jednoczą lokalnych członków o podobnych zainteresowaniach technicznych, co przekłada się na 3565 oddziałów studenckich na uczelniach i uniwersytetach w ponad 100 krajach, co w efekcie daje 3182 Studenckich Oddziałów Towarzystw Technicznych IEEE.
IEEE utworzyła 608 grup powinowactwa. Grupy powinowactwa IEEE to nietechniczne podjednostki jednej lub więcej sekcji lub Rady. Podmioty patentowe grupy affinity to IEEE-USA Consultants Network, Young Professionals (YP), Women in Engineering (WIE), Life Members (LM) i IEEE Entrepreneurship.
IEEE Organizacja posiada 39 towarzystw technicznych i siedem rad technicznych reprezentujących szeroki zakres interesów technicznych IEEE. Wynikiem prac wytworzyła w swojej historii ponad 5 milionów dokumentów zmagazynowanych w bibliotece cyfrowej IEEE Xplore®, z ponad 15 milionami pobrań każdego miesiąca.
IEEE w swoim portfolio dysponuje 1076 aktywnymi standardami i zwykle jest zaangażowana w ponad 900 projektów będących w fazie rozwojowej.
Na zakończenie warto wpomnieć, że Organizacja publikuje około 200 transkrypcji, czasopism i magazynów oraz jest sponsorem ponad 2000 konferencji i wydarzeń w 96 krajach, wytwarzając tym samym od 1936 r. ponad 3,6 miliona artykułów konferencyjnych do IEEE Xplore, z ich rozszerzaniem poprzez dodawanie średnio 200 000 nowych artykułów rocznie.

Jakie pozycje norm zawiera IEEE Analizator A360?

IEEE Analizator A360 zawiera ponad 3000 aktywnych pozycji publikacji norm.
Repozytorium zawiera wszystkie aktualne normy Organizacji IEEE.
Repozytorium nie zawiera pozycji wycofanych lub nieaktualnych.

IEEE Analizator A360 - czym jest to narzędzie pracy?

IEEE Analizator A360, to:
- dashboard do wizualizacji norm i abstraktów,
- narzędzie, w którym Interesariusz może samodzielnie filtrować interesujące go dane na dwa sposoby (wybór normy lub poprzez wyszukiwanie po słowach kluczowych),
- wizualizator, który poprzez wybór dokumentu, pozwala na przełączenie się w tryb "pobrania PDF" łącząc się tym samym z repozytorium znajdującym się na stronach Organizacji IEEE.

IEEE Analizator A360 - publicznym narzędziem

Wersja analizatora IEEE ANALYZER A360 jest dostępna publicznie. Nie wymaga logowania, ani podawania własnych danych.

Klientom z naszej listy partnerskiej A360 dostarczamy narzędzie rozbudowane o algorytm konwersji pomiędzy standardami.

Dział Ekspansji Zagranicznej A360 dostarczając usługi rezydencji zarówno podmiotowej, prawnej, informacyjnej, handlowej czy marketingowej Interesariuszom, dostarcza kolejne rozbudowane narzędzia Analizatorów, zawierających algorytmy korelacji branżowej dokumentacji normalizacyjnej oraz jakościowej lub auditorskiej.

IEEE ANALYZER A360 to dynamicznie rozwijane narzędzie, które jest nie tylko praktyczne w działalności audytorskiej z zakresu zarządzania jakością, ale także stanowi aktualne źródło wiedzy normalizacyjnej dla dużych, małych i średnich przedsiębiorstw.