Promocja!

Usługa: Analiza Interaktywna rotacji produktów/zapasów/usług (Analiza ABC)

190,00 150,00

Sprzedaż

Analiza rotacji i korelacji, pozwala ustalić obrót ilościowy/wartościowy/zyskowności, jak i proporcje do:

 1. regionu, strefy, czasu,
 2. osoby, grupy, projektu,
 3. metod sprzedaży,
 4. wpływu kosztów poświęconych na osiągnięcie obrotu
 5. wpływu decyzji, sposobu osiągnięcia, działań marketingowych, etc.
 6. procesu życia produktu (nowość, życie, starzenie się),
 7. zmiennego popytu w kontekście fazy życia produktu
 8. zyskowności, jak i proporcji nieefektywnych do efektywnych biznesowo towarów,
 9. wpływu współczynnika wartości towarów na jego sprzedaż oraz proporcje w stosunku do innych towarów,
 10. klasyfikację wskaźnika oczekiwań biznesowych budowanego na grupie asortymentowej oraz korelacji z innymi grupami.
 11. etc.

 

Zapasy:
Analiza rotacji i korelacji, pozwala na:
 1. zidentyfikowanie zapas nierotującego, rotującego oraz korelacji,
 2. wyznaczenie granic decyzyjnych (wskaźników bezpieczeństwa), kiedy stanie się zapasem pożądanym, a kiedy nie,
 3. wygenerowania informacji o zapasach pożądanych, nadmiernych, nieefektywnych oraz zagrożonych wykluczeniem biznesowym,
 4. ocenić wskaźnikową zdolność do podejmowania decyzji o wykluczeniu z wyprzedzeniem zapasu, zanim stanie się on nadmiernym.
 5. etc.

Dodatkowo, dołączamy bezpłatnie do analizy interaktywnej, jej obrazy w formacie plików PDF oraz PowerPoint.

SKU: szt-A_ABC Kategorie: ,

Opis

Produkt/Usługa: Analiza Interaktywna z kategorii: “Analiza rotacji produktów/zapasów/usług” (Analiza ABC),


Poniżej możecie Państwo zapoznać się z pełnym opisem oraz wersją demonstracyjną Analizy Interaktywnej.


Po naciśnięciu poniższego przycisku, znajdziecie Państwo:

 • pełny opis aktywów produktu,
 • pełną wersję testowej Analizy Interaktywnej,
 • plik PDF z analizą testową,
 • plik Power Point z analizą testową,

Pełen opis aktywów Interaktywnej Analizy rotacji produktów/zapasów/usług


Przykładowa Analiza Interaktywna – “Analiza rotacji produktów/zapasów/usług” z danymi testowymi

Analiza Interaktywna jest przykładową formą, jaką Państwo otrzymacie w tamach wykonania usługi. Można poniższą Analizę Interaktywną “klikać” na wszystkich stronach(1 z 34), polach, wykresach, kategoriach, towarach, legendach, etc (prawym i lewym przyciskiem).

Prosimy, chwilę poczekać na załadowanie się testowej Analizy Interaktywnej.


Termin realizacji zamówienia: do 24godzin od momentu zapłaty oraz przesłania przez Państwa danych wejściowych do sporządzenia Interaktywnej Analizy.

Zawartość/Objętość produktu: Analiza Interaktywna, liczyć będzie do 34stron.

Technologia: Korzystamy z serwerów, oprogramowania, narzędzi, wtyczek oraz zabezpieczeń, najlepszych naszym zdaniem na rynku światowym i polskim, na moment prezentacji niniejszych produktów. Otrzymane produkty naszych usług, są bezpieczne i mogą być wyłącznie przez nas utrzymywane – nie macie Państwo obowiązku utrzymywać ich u siebie. Wyjątek stanowi Państwa potrzeba, ich archiwizacji, wykonania czynności porównawczych w czasie oraz użytkowania off-line. Dane utrzymujemy przez 1rok a następnie są archiwizowane.

Dane wejściowe: Analiza Interaktywna, zawierać będzie Państwa dane, które zostaną nam wysłane w uzgodnionej formie (pliki z wzorem danych wejściowych i formatem zostaną udostępnione do pobrania w linku po zakupie / na życzenie możemy je także przesłać inną drogą komunikacji). Dołożymy jednakże wszelkich starań, aby po negatywnej weryfikacji automatycznej, otrzymanych od Państwa danych wejściowych, poprawić je ręcznie.

Aktualizacja: Analiza Interaktywna niniejszego produktu nie podlega aktualizacji o nowe dane wejściowe.

Dodatkowa funkcjonalność: Możecie Państwo skorzystać z dodatkowych funkcjonalności usług, przy stałej współpracy, jeżeli zostaniemy o tym poinformowani. Dodatkowa możliwa funkcjonalność:

 • uzgodniony szablon/y Analizy Interaktywnej,
 • uzgodnione szablony dostosowane do obszarów prezentacji (targi, konferencja, eksport, wersja językowa, zarząd, lider, etc),
 • aktualizacja nowych danych wejściowych (pośrednia i bezpośrednia online z wykorzystaniem indywidualnych Państwa szablonów),
 • analizy porównawcze (czasowe, produktowe, ilościowe, trendów),
 • inne techniczne, analityczne, wizualizacyjne.

Bezpieczeństwo danych: Państwa dane wejściowe do “Analizy Interaktywnej” mogą być anonimizowane. Prosimy jednakże pamiętać, że na Analizie Interaktywnej pojawią się opisy, jakie otrzymaliśmy od Państwa. Analiza Interaktywna może zawierać Państwa dane, loga o ile zostaną do nas przesłane razem z danymi wejściowymi.

Bezpieczeństwo produktu: Analiza Interaktywna po zasileniu Państwa danymi, stanowi aktywa, które powinny być chronione, zgodnie z polityką bezpieczeństwa Państwa Firmy.

Dostępność: Analiza interaktywna dostępna jest na naszych serwerach. Korzystanie z analizy jest nieograniczone na wszystkich polach eksploatacji.

Zakres stosowania/licencja: stawiając do Państwa dyspozycji “Analizę Interaktywną” oraz pliki PDF i PowerPoint do pobrania, udzielamy nieograniczonej licencji na nasze produkty na wszystkich polach eksploatacji.

Odpowiedzialność: nie odpowiadamy za dane wejściowe do analizy (zakres, format, treść, pochodzenie, błędy powiązań, itp. na wszystkich polach jej tworzenia przez Zamawiającego) oraz wynik merytoryczny/matematyczny na nich bazujący. Nie ponosimy odpowiedzialności za warstwę techniczną Zamawiającego oraz posiadane przez Państwa środowisko informatyczne. W przypadku problemów z Państwa środowiskiem pracy (na dzień dzisiejszy nie zidentyfikowaliśmy poważnych – najczęstsze sporadyczne/jednostkowe przyczyny, to nieuwaga, brak połączenia online, nieumiejętne lub celowe zabezpieczenia administratorów sieci oraz nieznajomość popularnych programów), postaramy się udostępnić własne online oraz zaproponować rozwiązania i konwertery online.


Zapraszamy do zakupów

Zespół Audit360

Instytutu Analiz

Wersja językowa »