Nie daj się uwieść – zastanów się nad wdrożeniem Systemu Antykorupcyjnego wg. normy ISO 37001.

System Zarządzania wg. normy ISO 37001: 2016 ma zastosowanie wyłącznie w organizacjach, które chcą zadbać o bezpieczeństwo w zakresie systemu

Czytaj dalej

Ramy Prawne stosowania Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego wg. normy ISO37001

Międzynarodowe akty: Konwencja OECD o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach. Konwencja Narodów Zjednoczonych o przeciwdziałaniu korupcji z

Czytaj dalej

Odpowiedzialność Podmiotów Zbiorowych – Projekt Ustawy oraz przeciwdziałanie poprzez wdrożenie Systemu Zarządzania Antykorupcyjnego ISO 37001

Podmiotem zbiorowym w rozumieniu ustawy jest: osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną.

Czytaj dalej
Wersja językowa »